Umjetnost posluživanja
Dizajn blagovaonice
00
Gdje potražiti trajni i održivi porculan? Internet predstavlja 11 novih kolekcija posuđa. Na slici: posuđe
Premijera asa & asa 2014: usluga za Mademoiselle iz asa
Dizajn blagovaonice
00
Crteži umjetnice Veronice Lathast ukrašavaju Limoges porculan Nazionale. Haviland— jedna od najstarijih
Istok-Zapad
Dizajn blagovaonice
00
Kolekcija porculanskog posuđa u Kini. Kulturološki hibrid s interneta-već u Moskovskoj – trgovini interijera "
Dijagonale dizajna
Dizajn blagovaonice
00
Dizajner Alessandro dubini, koji je razvio nekoliko novih proizvoda za marku IPA 4 IPA, nadahnut je geometrijom