Ured u kontejneru
Raspored ureda
00
Kako je ograničeni proračun pridonio rođenju izvanrednog ureda? Može se lako preurediti, pa čak i poslati