Solarni kolektori
Solarni kolektori
00
Solarni kolektori se široko koriste u Europi, uključujući zemlje s istom klimom kao i naša.